Projekty

Therapeutic effects of Apitherapy in Higher Education

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Therapeutic effects of Apitherapy in Higher Education".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4765MF-B_2_Va321
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4764MF-B_2_Va319
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TF+421 37 641 5783MF-B_2_Va320
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEM+421 37 641 5179AS_1_106, AS_3_304
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4760MF-B_2_Va305
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4766MF-B_2_Va318
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4407MF-B_2_Va322
Ing. Peter Šedík, PhD.DFEM FEM+421 37 641 4905AS_1_103

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ