Projekty

Therapeutic effects of Apitherapy in Higher Education

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
2017-1-TR01-KA203-045990
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0