Projekty

Rozvoj nových kariérnych príležitostí vo vinárskom sektore a príbuzných odvetviach

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:
01. 09. 2017
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
hlavný riešiteľ