Projekty

COST Action 1402: Zlepšenie stratégie posudzovania rizík alergénov bielkovín nových potravín

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
Výsledky      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:08. 12. 2014
Dátum ukončenia projektu:
08. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:
3