Projekty

Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikace projektu:
003SPU-4/2018
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0