Projekty

Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:003SPU-4/2018
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0