Projekty

Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
KRBE FEŠRR
+421 37 641 4620
Q-gar_0_5
DFEŠRR FEŠRR
+421 37 641 5748
AE_0_25
Ing. Lenka Beláková
FEŠRR D-EM [neúsp. ukončené]
+421 376 414 724Q-gar_0_4
Ing. Tomáš Giertl, PhD.
KRBE FEŠRR
+421 37 641 4622
MQ_0_KRBE7
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
KRBE FEŠRR+421 37 641 5613MQ_0_KRBE7

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ