Projekty

Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR, ext CVOZE TF+421 37 641 4620Q-gar_0_5
Ing. Valéria MagáthováDFEŠRR FEŠRR+421 37 641 5748AE_0_25
Ing. Lenka BelákováFEŠRR D-EM [neúsp. ukončené]+421 376 414 724Q-gar_0_4
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRR+421 37 641 4622MQ_0_KRBE7
Mgr. Marián Kotrla, PhD.KRBE FEŠRR+421 37 641 5613MQ_0_KRBE7

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ