Projekty

Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie"

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie"".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Anton Kováčik, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4367AT_0_20F
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBP+421 37 641 4284AT_0_3F
Ing. Tomáš Slanina, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4582AT_0_5F
Ing. Filip TirpákFBP D-MBI den [roč 4]+421 37 641 4899AT_0_18F
Ing. Jiřina Zemanová, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4282AT_0_6F

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ