Projekty

Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základné informácie   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KFŽ FBP+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
Ing. Hana GreifováFBP D-MBI den [roč 4]
+421 37 641 4288
AT_0_18F
KTKRP FBP+421 37 641 4421AT_4_18
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
KOVV FZKI+421 37 641 4715
Bz_1_19
VCABT UP [vyňatie]
+421 37 641 4927
ABT_1_2.32
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 5381
SD-AB_0_1, AT_0_10F
VCABT UP+421 37 641 4912
ABT_1_2.09
KBaB FBP [vyňatie]
+421 37 641 4697
56

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ