Projekty

Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy

Garant: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je izolácia a charakterizácia kmeňových a progenitorových buniek získaných z krvi, kostnej drene a tuku, ich kryouchovávanie a následné hodnotenie ich kvality po rozmrazení. Získané výsledky na modelovom organizme (králik) umožnia optimalizovať metodiku izolácie a kryouchovávania dospelých kmeňových buniek a uskladnenie vzoriek domácich plemien Nitrianskeho a Zoborského králika v živočíšnej génovej banke. Táto metodika môže byť aplikovaná na ďalšie domáce plemená rôznych druhov hospodárskych zvierat.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:1/0160/18
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
16