Projekty

Zakladanie a ošetrovanie trávnikov v meniacich sa podmienkach klímy

Garant: Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIP

Základní informace
         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0