Projekty

Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá analýzou vybraných rizikových faktorov životného prostredia (xenobiotík) a ich vplyvom na zdravotný stav živočíchov. Rizikové a bioaktívne substancie môžu byť významné v prevencii rôznych ochorení indukovaných exogénnymi a endogénnymi faktormi. Experimenty slúžia na objasnenie účinku vybraných látok na funkčné ukazovatele organizmu pri environmentálnom a experimentálnom zaťažení.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
VEGA 1/0539/18
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0