Projekty

Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá analýzou vybraných rizikových faktorov životného prostredia (xenobiotík) a ich vplyvom na zdravotný stav živočíchov. Rizikové a bioaktívne substancie môžu byť významné v prevencii rôznych ochorení indukovaných exogénnymi a endogénnymi faktormi. Experimenty slúžia na objasnenie účinku vybraných látok na funkčné ukazovatele organizmu pri environmentálnom a experimentálnom zaťažení.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
VEGA 1/0539/18
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0