Projekty

Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska

Garant: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Riešením projektu sa predpokladá rozšírenie originálnych vedeckých poznatkov o variabilite ukazovateľov kvantity a kvality súčasných a perspektívnych zdrojov farmaceuticky významných rastlín využiteľných vo farmaceutickom priemysle. Systémový prístup hodnotenia rozšírenia prírodných liečiv v Slovenskej republike, v závislosti od determinantov prostredia na modelových lokalitách, umožní zrealizovať inventarizáciu potenciálnych surovín využiteľných vo farmaceutickom priemysle.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0715/18
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
28. 04. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0