Projekty

REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5415TD_1_214, ZP_0_1.06

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ