Projekty

Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej únii

Garant: Ing. Ema Lazorčáková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0935/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0