Projekty

Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej únii

Garant: Ing. Ema Lazorčáková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
1/0935/17
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
Ing. Miriam Pietriková, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
zástupca zodpovedného riešiteľa
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
riešiteľ
riešiteľ