Projects

Research of Alternative Navigation Algorithms for the Control of Autonomous Robots in Plant Production

Supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Basic information
   
Workers   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zaoberá problematikou navigácie a riadenia konkrétneho typu mobilného robota, ktorý je schopný v podmienkach in situ rastlinnej výroby vykonávať polohovo orientovaný pracovný úkon so znalosťou svojej aktuálnej orientácie a pozície. Predbežné skúšky funkčného vzoru sa budú uskutočňovať v laboratórnych podmienkach a po zhotovení modelu budú algoritmy overené v exteriéri. Cieľom je odstrániť nedostatky v riadiacich a navigačných algoritmov súčasných autonómnych strojov a ich efektivitu demonštrovať na praktickom modeli autonómneho robota v rastlinnej výrobe. Človek nebude vystavený pôsobeniu chemických látok pri postrekoch a prácam v nebezpečných priestoroch.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Project identification:
1/0720/18
Project status:In progress
Project start date :
01. 01. 2018
Project close date:
31. 12. 2020
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:
0