Projekty

Pedagogické kompetencie vysokoškolských učiteľov

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie
         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Small Grants STOP!!! ()
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Administratíva
Koordinátorka