Projekty

Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Mykológia a Potravinárska mykológia

Garant: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Pri poslednej akreditácii bola navrhnutá a schválená zmena kreditov pre predmety Mykológia a Potravinárska mykológia z 4 kreditov na 6. Z toho vyplynula potreba aktualizácie obsahovej náplne predmetov ako aj zabezpečenie novou študijnou literatúrou (Mykológia). Pri výuke týchto predmetov bude využívaná aj učebná pomôcka Atlas potravinársky a biotechnologicky významných vláknitých mikroskopických húb (CD). Táto učebná pomôcka bude zohľadňovať najnovšie poznatky z oblasti identifikácie vláknitých mikroskopických húb a okrem vyučovacieho procesu môže byť využiteľná aj pri práci v mykologických a mikrobiologických laboratóriách. Zároveň budú zmodernizované laboratóriá slúžiace na výučbu uvedených predmetov (zabezpečenie nových mikroskopov, pracovných pomôcok a pod.).
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
KEGA 015SPU-4/2018
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0