Projekty

Univerzitné Vivárium

Garant: Ing. Róbert Kirchner

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Univerzitné Vivárium".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. Róbert Kirchner
BZ UP, FBP D-MBI ext [roč 3]
+421 37 641 4791
AP_0_31A
CIKT UP
+421 37 641 4482
AE_4_409

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ