Projekty

Univerzitné Vivárium

Garant: Ing. Róbert Kirchner

Základné informácie   
   
Harmonogram
   

Nasledujúca časová os zachycuje harmonogram daného projektu. Začiatok a koniec projektu je uvedený na ľavej strane osy. Ostatné dáta sú umiestené na pravej strane osy.

01.08.2017