Projekty

Univerzitné Vivárium

Garant: Ing. Róbert Kirchner

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Materiálno-technické zabezpečenie pracoviska: - Dataprojektor - Informačná tabula
Druh projektu:
Granty nadácií ()
Pracovisko:
Botanická záhrada (UP)
Stav projektu:
Podaný
Dátum začatia projektu:01. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0