Projekty

Vybrané vplyvy a súčasné trendy vo vývoji pracovnej sily v slovenskom poľnohospodárstve

Garant: Ing. Jana Kozáková, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
08. 09. 2017
Datum ukončení projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0