Projekty

Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   

Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky".

PublikaceDruh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 51, 1 (2018), s. 124--128. ISSN 1841-9364.
článek v periodiku
Z možností využívania plodov Vitis vinifera v spotrebiteľskom prostredí domácností = Possibilities of use the fruits Vitis vinifera consumer environment of households
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
Z možností využívania plodov Vitis vinifera v spotrebiteľskom prostredí domácností = Possibilities of use the fruits Vitis vinifera consumer environment of households. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 67--69. ISBN 978-80-971784-7-5 (brož.).
článek ve sborníku
Z vybraných požiadaviek k niektorým odrodám určených pre produkciu vín = Some selected requirements for some varieties intended for wine production
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
Z vybraných požiadaviek k niektorým odrodám určených pre produkciu vín = Some selected requirements for some varieties intended for wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 70--72. ISBN 978-80-971784-7-5 (brož.).
článek ve sborníkuprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.