Projects

Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky

Supervisor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Basic information   Workers   Results
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Navrhnutý projekt zahŕňa analýzu vybraných polyfenolických látok, ich jednotlivých skupín, ako aj totálny obsah v hrozne a jeho produktoch, najmä vo vínach, v jednotlivých technologických etapách jeho výroby. Riešením projektu sa získajú nové informácie o množstve polyfenolov a antioxidačných vlastností hrozna a vína, ktoré pochádzajú z doposiaľ dvoch významných nepreskúmaných vinohradníckych oblastí (Nitrianskej a Južnoslovenskej). Vplyv všetkých sledovaných faktorov (mikrobiálnych, chemických, technologických vrátane kompozície bioaktívnych látok) vplyvom rôznych technologických obmien má vplyv na organoleptické vlastnosti a senzorické preferencie vrátane budovania dlhodobej preferencie/afinity.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Microbiology (FBFS)
Project identification:
1/0411/17
Project status:
Completed
Project start date :
24. 07. 2017
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:
16
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:
3