Projekty

Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Výsledky      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Navrhnutý projekt zahŕňa analýzu vybraných polyfenolických látok, ich jednotlivých skupín, ako aj totálny obsah v hrozne a jeho produktoch, najmä vo vínach, v jednotlivých technologických etapách jeho výroby. Riešením projektu sa získajú nové informácie o množstve polyfenolov a antioxidačných vlastností hrozna a vína, ktoré pochádzajú z doposiaľ dvoch významných nepreskúmaných vinohradníckych oblastí (Nitrianskej a Južnoslovenskej). Vplyv všetkých sledovaných faktorov (mikrobiálnych, chemických, technologických vrátane kompozície bioaktívnych látok) vplyvom rôznych technologických obmien má vplyv na organoleptické vlastnosti a senzorické preferencie vrátane budovania dlhodobej preferencie/afinity.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0411/17
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
24. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
3