Projekty

Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základní informace   
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Navrhnutý projekt zahŕňa analýzu vybraných polyfenolických látok, ich jednotlivých skupín, ako aj totálny obsah v hrozne a jeho produktoch, najmä vo vínach, v jednotlivých technologických etapách jeho výroby. Riešením projektu sa získajú nové informácie o množstve polyfenolov a antioxidačných vlastností hrozna a vína, ktoré pochádzajú z doposiaľ dvoch významných nepreskúmaných vinohradníckych oblastí (Nitrianskej a Južnoslovenskej). Vplyv všetkých sledovaných faktorov (mikrobiálnych, chemických, technologických vrátane kompozície bioaktívnych látok) vplyvom rôznych technologických obmien má vplyv na organoleptické vlastnosti a senzorické preferencie vrátane budovania dlhodobej preferencie/afinity.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0411/17
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
24. 07. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
16
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
3