Projekty

Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí

Garant: Ing. Elena Aydin, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   

Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5250ZB_2_201
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI+421 37 641 5414TD_0_114
Ing. Jakub Fuska, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5218ZM_0_1.13
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5223ZP_0_1.31
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5238ZM_1_2.11
Ing. Karol Šinka, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5251ZP_0_1.26
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5249ZB_0_7

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel