Projekty

Zachovanie historického odkazu drobnej sakrálnej architektúry v kultúrnej vidieckej krajine Dolného Považia

Garant: Ing. Attila Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným ideovým zámerom vedeckého projektu je zachovanie historického odkazu kresťanskej kultúry a jej fyzickej manifestácie vo forme drobnej sakrálnej architektúry (DSA) v komponovaných sídelných a krajinných štruktúrach na území Miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolné Považie.
Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:07-GA SPU-17
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0