Projekty

Laboratórne skúšky a analýzy ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike

Garant: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:09-GA SPU-17
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0