Projekty

Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základní informace
      Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0