Projekty

Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie
   
Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0