Projekty

Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom.integrovaného prístupu analýzy rizika vo.vzťahu k zdraviu človeka.

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:1/3475/06
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0