Projekty

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Harmonogram
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/2417/05
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0