Projekty

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

   
Pracovníci   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
KFŽ FBP
+421 37 641 4284
AT_0_3F
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
KŠCH FAPZ, FAPZ
+421 37 641 4700
AT_2_11
ext R, ext FAPZ
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
KTKŽP FBP
+421 37 641 4709
AT_3_9a
KFŽ FBP [ukončené]+421 37 641 4367AT_0_20F
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
KM FEM, FEM I-KME den [sem 2, roč 1]
+421 37 641 4633AS_1_111
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.KAVR FAPZ+421 37 641 4385AC_2_16
KŠCH FAPZ
+421 37 641 4701
AT_2_12
KHaBP FBP
+421 37 641 4325
BA_1_109
doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.KCH FBP [ukončené]
+421 37 641 4345
AC_1_8
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 5381
SD-AB_0_1, AT_0_10F
Ing. Marián Pavelka
FAPZ U-VV [ukončené]
doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc.
ext FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
KVD FAPZ
+421 37 641 4479
AP_0_15A
FAPZ D-VZ [úsp. ukončené]

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ