Projekty

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBP+421 37 641 4284AT_0_3F
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.KŠCH FAPZ, FAPZ+421 37 641 4700AT_2_11
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.ext R, ext FAPZ
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.KTKŽP FBP+421 37 641 4709AT_3_9a
Ing. Peter ČupkaKFŽ FBP [ukončené]+421 37 641 4367AT_0_20F
RNDr. Janka Drábeková, PhD.KM FEM, FEM I-KME den [sem 1, roč 1]+421 37 641 4633AS_1_111
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.KAVR FAPZ+421 37 641 4385AC_2_16
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.KŠCH FAPZ+421 37 641 4701AT_2_12
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.KHaBP FBP+421 37 641 4325BA_1_109
doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.KCH FBP [ukončené]+421 37 641 4345AC_1_8
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 5381SD-AB_0_1, AT_0_10F
Ing. Marián PavelkaFAPZ U-VV [úsp. ukončené]
doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc.ext FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZ+421 37 641 4479AP_0_15A
Ing. Jan TurčanFAPZ D-VZ [úsp. ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ