Projekty

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základní informace   
   
Harmonogram
   

Následující časová osa zachycuje harmonogram daného projektu. Začátek a konec projektu je uveden na levé straně osy. Ostatní data jsou umístěna na pravé straně osy.

01.01.2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2004