Projekty

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie
   
   Harmonogram   

Nasledujúca časová os zachycuje harmonogram daného projektu. Začiatok a koniec projektu je uvedený na ľavej strane osy. Ostatné dáta sú umiestené na pravej strane osy.

01.01.2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2004