Projekty

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základní informace   Pracovníci   Harmonogram
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/9080/02
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
15
Počet oficiálních pracovníků projektu:0