Projekty

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/9080/02
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0