Projekty

Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat

Garant: doc. Ing. Miroslav Valent, CSc.

Základní informace
   
   
Harmonogram
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/3105/96
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 1996
Datum ukončení projektu:
31. 12. 1998
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:0