Projekty

Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat

Garant: doc. Ing. Miroslav Valent, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:1/3105/96
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 1996
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 1998
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0