Projekty

Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základní informace
   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/0696/08
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0