Projekty

Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro.

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0696/08
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0