Projekty

Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2001
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0