Projekty

Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy

Garant: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Základní informace
   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je testovať výrobu peľovej konzervy, t. j. fermentáciu peľu a jej skladovanie. Fermentovaný peľ je lepšie stráviteľný pre ľudí i včely. Čiastkové ciele projektu sú nasledovné: - analýza surovín (medu, peľu, jogurtu); - testovanie výroby rôznych variantov peľovej konzervy (bez štartéra, so štartérom) s ohľadom na ich základné fyzikálno-chemické a mikrobiologické vlastnosti; - testovanie skladovania peľovej konzervy pri izbovej teplote (25 ± 1 °C) a v chladničke (3 ± 1 °C); - odporúčanie pre prax (najmä pre včelárov a spracovateľov včelích produktov) ohľadom výroby peľovej konzervy a jej skladovania.
Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP), Katedra mikrobiológie (FBP), Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Identifikace projektu:
05-GA SPU-17
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:02. 10. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 08. 2018
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0