Projekty

Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy

Garant: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je testovať výrobu peľovej konzervy, t. j. fermentáciu peľu a jej skladovanie. Fermentovaný peľ je lepšie stráviteľný pre ľudí i včely. Čiastkové ciele projektu sú nasledovné: - analýza surovín (medu, peľu, jogurtu); - testovanie výroby rôznych variantov peľovej konzervy (bez štartéra, so štartérom) s ohľadom na ich základné fyzikálno-chemické a mikrobiologické vlastnosti; - testovanie skladovania peľovej konzervy pri izbovej teplote (25 ± 1 °C) a v chladničke (3 ± 1 °C); - odporúčanie pre prax (najmä pre včelárov a spracovateľov včelích produktov) ohľadom výroby peľovej konzervy a jej skladovania.
Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP), Katedra mikrobiológie (FBP), Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Identifikácia projektu:05-GA SPU-17
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:02. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0