Projekty

Využitie netradičných postupov pri oceňovaní biologických aktív v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR

Garant: Ing. Iveta Košovská, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra účtovníctva (FEM)
Identifikácia projektu:1/0588/18
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0