Projekty

BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont 2020 ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
proposal 812664
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
hlavný riešiteľ