Projekty

Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je optimalizácia vybraných metodík získavania, kryouchovávania a hodnotenia kvality spermií, embryí a kmeňových buniek prioritne tých plemien hospodárskych zvierat, ktorých počet jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Medzi takéto plemená patria pinzgauský dobytok, dve plemená králikov (holíčsky modrý a slovenský sivomodrý rex) a jedno plemeno oviec (pôvodná valaška). Získané výsledky umožnia rozšíriť kryouchovávaný biologický materiál v živočíšnej génovej banke, perspektívne budovanej na pracovisku NPPC VÚŽV Nitra v spolupráci s SPU v Nitra.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-17-0124
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2018
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2021
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0